آخرين به روز رساني :   18/7/84

 

 مايكروسافت: مشكلات امنيتي فايرفاكس سودي براي ما ندارد  

 چند اصلاحيه براي ويندوز 

 Sober خود را در كلاس درس پنهان ميكند

 مشكل امنيتي در ضدويروس Symantec

 هكرها تلفن همراه را تهديد مي كنند
 كاسپرسكي مشكل ضدويروس خود را تاييد كرد 

ادامه...

گزارش CERT از وضعيت امنيت شبكه در سال 2004  

ارزش تجاري امنيت
آشنايي با حملات pharming

هفت مشكل امنيتي مهم شبكه هاي بي سيم 802.11 :‌بخش آخر

هفت مشكل امنيتي مهم شبكه هاي بي سيم 802.11 :‌بخش چهارم

هفت مشكل امنيتي مهم شبكه هاي بي سيم 802.11 :‌بخش سوم

ادامه...

شيوه  استفاده از راهنماييها

خطاي سرريزي بافر در Microsoft Jet Database Engine  
شكاف امنيتي ناشي از اعتبار سنجي نامناسب پارامترهاي ارسالي به XmlHttpRequest در Internet Explorer 
 Backdoor.Hesive
Bypassing Personal Firewall (ZoneAlarm Pro) Protection

ادامه...

   
   
 

 

در اغلب كشورهاي جهان علاوه بر وجود دهها و صدها سايت امنيت شبكه كه به صورت فعال به اطلاع رساني، آموزش و يا هماهنگي هاي مختلف در زمينه امنيت شبكه مي پردازند، به صورت خاص گروههايي از بخش غير دولتي وجود دارند كه به نوعي مرجع رسمي در اين زمينه مي باشند.  گروه  امداد  امنيت كامپيوتري

 

 

ايران  نيز با  همين هدف و در همين راستا ايجاد شده است.

ادامه...

 

انجمن رمز ايران

پروژه فرهنگ سازي،تربيت و آموزش در امنيت شبكه
مرکز امنيت شبکه شريف
شركت مشورت
  شركت مهندسي مهران رايانه            ادامه...

خدمات گروه


مشاوره امنيتي

سمينارهاي آموزشي

گزارشها

گزارش همايش بررسي پيش نويس سند ملي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور (افتا)

نظرخواهي قانون مجازات
    جرايم
رايانه اي

گزارش CERT/CC از وضعيت
    امنيت شبكه در سال 2003

گزارش اختصاصي گروه امداد
    امنيت كامپيوتر
ي ايران از
    
CEBIT 2004

SuperScan، قسمت دوم

SuperScan، قسمت اول
Ethereal، بخش سوم

Ethereal، بخش دوم

  Ethereal، بخش اول  

ادامه...