صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

هكرها تلفن همراه را تهديد مي كنند

 

4 اكتبر 2005 – 12 مهر 1384

هكرها مي توانند شبكه هاي سلولار را در شهرهاي بزرگ با بمباران سرويس پيامهاي متني با اسپم، از كار بياندازند.

محققان مي گويند چنين حمله اي امكانپذير است چون شركتهاي تلفن همراه سرويس پيامهاي متني را به گونه اي در شبكه ارائه مي كنند كه يك هكر مي تواند سيستم پيام دهي را همراه با شبكه صوت از مدار خارج كند. از آنجايي كه سيستم پيام دهي از طريق اينترنت در دسترس است، شبكه هاي سلولار در معرض خطر حملات انكار سرويس يا DoS نيز هستند و كامپيوترها مي توانند با تعداد زيادي پيام يا فرمان، آنها را هدف قرار دهند و از ارائه خدمات شبكه به مشتريان جلوگيري كنند.

دكتر مك دانيل- يكي از اساتيد دانشگاه پنسيلوانيا – كه در اين باره تحقيقاتي انجام داده است، مي گويد:“‌شما با ارسال 165 پيام در ثانيه مي توانيد تمامي منهتن را در اختيار بگيريد.“

شركت هاي تلفن همراه در پاسخ مي گويند كه از اين حملات مطلع بوده اند و تدابير لازم را انديشيده اند. اما مك دانيل و دوستانش مي گويند كه اكثر شبكه ها در برابر اين حملات آسيب پذير هستند و يك كامپيوتر با يك مودم كابلي مي تواند حمله را انجام دهد.